Munkanapokon 9 – 17 óráig
+36 20 2574838

Szavatossági szabályok, elállási jog

 

Garancia, jótállás, szavatosság

Minden termékre a gyártó által biztosított magyarországi garancia érvényes, amelyek időtartama gyártónként és terméktípusonként változó.  Bővebb információt a garanciáról a gyártók weboldalán talál. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A webáruházunkban forgalmazott termékekre garancia vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mail-ben vagy telefonon. Garanciális jog érvényesítéséhez a vásárolt árut a Vevőnek vissza kell juttatnia a Szolgáltatóhoz. A reklamációt a bejelentést és a visszajuttatást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. A  garancia  időtartama 6 (hat) hónap.  Garanciális igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Hat hónap eltelte után a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárlás pillanatában is fennállt. Garanciális igény esetén a Vevő kérheti a termék javítását, ha a javítás nem lehetséges, a cseréjét. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a garanciális igény nem érvényesíthető. A garanciális igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a Szolgáltató nem jelölte meg a leértékelés okát. A fenti jogok csak hibás teljesítésnél gyakorolhatóak, a Vevő által okozott hibánál nem! A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is a Vevőt terheli.

A vásárolt termék elveszíti a szavatosságát:

·         nem rendeltetésszerű használat,
·         szakszerűtlen ápolás, tisztítás,
·         rongálás,
·         garanciális idő alatt nem a garanciális szervizben történő javítás esetén.

A kapcsolatos jogszabályokat itt olvashatja el: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Főbb szabályai:
A vállalkozás a szerződésben a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. A vásárló  kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A vállalkozás a vásárló  bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni. Jegyzőkönyv minta A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni az álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Elállás joga

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy)  munkanapon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül a szállítási költséggel együtt. A termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Elállási jog gyakorlásának menete

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, ebben az esetben elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is. Kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak. A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, amennyiben Ön ettől eltérő módon nem rendelkezik. A megrendelt termék visszajuttatása a Szolgáltatóhoz a Vevő kötelessége. A visszaküldéssel felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is Vevőt terheli!

Az elállási jog alóli kivételek

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát (29. §/1) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, vagy olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a különféle játékok, tápok, magkeverékek, konzervek, gyógyhatású készítmények, technikai eszközök, egyéb romlandó termékek, a vákuumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek, valamint bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék. A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.


2015.09.01.